Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
 • Phone+48 516 037 585 
 •  

L Mazowieckie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b783/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:         399 831,25 zł, w tym wkład własny: 21 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 136 uczniów (68K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 319 865,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 6. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 7. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 8. Wycieczka do ZOO
 9. Pokazy naukowe
 10. Zakoduj kompetencje
 11. Półkolonie z robotyki
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b782/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:          403 118,76 zł, w tym wkład własny: 21 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (10K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 322 495,01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język rosyjski
 6. Laboratorium kodowania
 7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 8. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 9. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 10. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 11. Wycieczka do ZOO
 12. Warsztaty z robotyki
 13. Pokazy naukowe
 14. Zakoduj kompetencje
 15. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b779/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:          392 140,00 zł, w tym wkład własny: 21 750,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (10K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 313 712,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 8. Warsztaty z robotyki
 9. Pokazy naukowe
 10. Zakoduj kompetencje
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b830/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 393 311,88 zł, w tym wkład własny: 21 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 11 nauczycieli (11K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 314 649,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 9. Zakoduj kompetencje
 10. Pokazy Naukowe
 11. Warsztaty z robotyki
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b777/18

Projekt pt. „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Wyszków w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:         402 280,01 zł, w tym wkład własny: 21 375,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 12 nauczycieli (11K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 321 824,01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język rosyjski
 6. Laboratorium kodowania
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 9. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 10. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 11. Zakoduj kompetencje
 12. Pokazy Naukowe
 13. Półkolonie z robotyki
 14. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-b792/18

Projekt pt. „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Miastem Siedlce w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:          391 417,50 zł, w tym wkład własny: 21 515,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 uczniów (60K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 15 nauczycieli (14K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 313 134,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Projekt edukacyjny
 7. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 8. Zakoduj kompetencje
 9. Festiwal Nauki
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

PL EN+