Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue wielkopolskie

Nazwa projektu: Szlakiem nauki w Gminie Brodnica
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0295/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Szlakiem nauki w gminie Brodnica” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Brodnica w okresie 01.09.2017-31.08.2019. Celem projektu jest do 31.08.2019 140 uczniów (70K; 70M) uczęszczających Gimnazjum w Manieczkach, Szkoły Podstawowej w Iłówcu oraz Szkoły Podstawowej w Manieczkach z terenu Gm.Brodnica(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 8 nauczycieli (7K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 210 osób tj. 10 nauczycieli (8K; 2M), 200uczniów (100K;100M), Gimnazjum w Manieczkach, Szkoły Podstawowej w Iłówcu oraz Szkoły Podstawowej w Manieczkach. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 383 492,13 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych: 24 330,00 zł.
Dofinansowanie UE: 325 968,31 zł zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

„Szlakiem nauki w Gminie Brodnica”, nr: RPWP.08.01.02-30-0295/16

PL EN+