Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0092/17

Krótki opis projektu, jego cele i efekty: Projekt „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Stare Miasto w okresie 31.03.2021-30.03.2023. Celem projektu jest do 30.03.2023 112 uczniów (56K i 56M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, Szkoły Podstawowej w Barczygłowie oraz Szkoły Podstawowej w Żychlinie z terenu Gm. Stare Miasto(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 15 nauczycieli (14K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 158 osób tj.18 nauczycieli (16K;2M), 140 uczniów (70K;70M), Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, Szkoły Podstawowej w Barczygłowie oraz Szkoły Podstawowej w Żychlinie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;d) działania zmierzające do  poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13 oraz wykorzystanie e-podręczników. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 373 574,16 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych i gminnych: 19 200,00 zł zł (5,14%).

Dofinansowanie UE: 354 374,16

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0001/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Stare Miasto w okresie 01.09.2020-31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 32 uczniów (16K i 16M) ze szkoły podstawowej z terenu Obszaru Strategicznej Interwencji Konin, Gminy Stare Miasto, tj: Do 31.08.2022 32 uczniów (16K; 16M), uczęszczających do szkoły podstawowej z terenu OSI Konin tj.:Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej, w tym 6 uczniów (3K; 3M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 5 nauczycieli (3K; 2M) szkoły objętej projektem nabędzie kompetencje, szkoła objęta proj. doposaży 4 pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a.zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych; b.szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c.działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 150 100,00 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal na zajęcia i szkolenia: 9 600,00 zł (6,4%).
Dofinansowanie UE: 127585 zł

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0090/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 30.06.2023 112 uczniów (56K i 56M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 160 osób tj.20 nauczycieli (19K;1M), 140 uczniów (70K;70M), Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji. d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 365 363,79 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0091/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 31.03.2023 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 15 nauczycieli (14K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (17K;1M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 365 095,81 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0014/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szydłowo w okresie 01.09.2020-31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 160 uczniów (80K i 80M) ze szkół podstawowych z terenu Obszaru Strategicznej Interwencji Piła, Gminy Szydłowo tj.: Szkoły Podstawowej w Szydłowie, Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 17 nauczycieli (14K;3M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 220 osób tj. 20 nauczycieli (16K; 4M), 200 uczniów (100K;100M),z 2 szkół podstawowych z terenu OSI Piła. W ramach projektu zrealizowane zostaną: - zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych; - szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; - działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 653 410,74 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal na zajęcia i szkolenia: 36 200,00 zł (5,54%).
Dofinansowanie UE: 555 399,12 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli

Rozeznanie rynku festiwal nauki

Nazwa projektu: Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0093/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Stare Miasto w okresie 01.09.2018-31.08.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Liściu oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach z terenu Gm. Stare Miasto(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 16 nauczycieli (14K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (15K;3M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Liściu oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13 oraz wykorzystanie e-podreczników. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 430 589,70 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych i gminnych: 21 750,00 zł (5,05%).
Dofinansowanie UE: 326 835,90 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Informatyka się liczy!
Numer projektu: RPWP.08.01.04-30-0002/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Informatyka się liczy!"" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Stęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022. Celem projektu jest do 30.06.2022 444 uczniów (222 K i 222 M) ze szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania tj.: 1.Publicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie, 2.Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, 3.Szkoły Podstawowej w Pecnej, 4.Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, 5.Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie, 6.Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, 7.Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicz w Skokach, 8.Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z oddziałami filialnymi w Rejowcu i Lechlinie, 9.Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu, 10.Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie, 11.Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Wielkopolski w Jeziorkach, 12.Szkoły Podstawowej w Stęszewie, 13.Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 21 nauczycieli (17 K; 4 M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa:580 osób tj 26 nauczycieli (21K; 5M), 554 uczniów (277K; 277M), szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych; b) działania popularyzujące matematykę i informatykę; c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 1 691 397,47 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli

Rozeznanie rynku dowóz dzieci na zajęcia

PL EN+