Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Warm mazur kolor 4 loga

Nazwa projektu: Klucz do wiedzy w Szkole Podstawowej w Piotrkowie i Lubnowych
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0180/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Klucz do wiedzy w Szkole Podstawowej w Piotrkowie i Lubnowych" jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, Stowarzyszaniem „Taka Szkoła” (organ prowadzący Szkołę Podstawową w Lubnowych) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie (organ prowadzący Szkołę Podstawową w Piotrkowie), w okresie IX 2018–VIII 2020, na terenie gminy miejsko-wiejskiej Susz. Wartość Projektu: 423 341,95 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 993,79 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Susz oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K; 40M) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 10 nauczycieli (8K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 16 (15K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Lubnowych, Szkole Podstawowej w Piotrkowie.
Dofinansowanie UE: 359 172,11 zł

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0181/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. ""Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Dźwierzuty (gmina wiejska) w okresie IX 2019–VIII 2021. Wartość Projektu: 422 373,98 zł w tym wkład własny niefinansowy: 21 364 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2559,84 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dźwierzuty oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 140 ucz. (70K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (12K); d) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, e) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach
Dofinansowanie UE: 359017,88 zł

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0179/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. ""Akademia kompetencji w szkołach podstawowych w Gminy Dźwierzuty"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Dźwierzuty (gmina wiejska) w okresie IX 2019–VIII 2021. Wartość Projektu:423 593,40 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 280,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 921,33zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dźwierzuty oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (12K); d) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, e) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Linowie, Szkole Podstawowej w Rumach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach.""
Dofinansowanie UE: 360054,38 zł

Nazwa projektu: Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0167/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem " jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Purda (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 424 074,84 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 440,00 zł (5%). Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Purda oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (13 K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczych i matematycznych oraz TIK w Szkole Podstawowej w Butrynach, Szkole Podstawowej w Szczęsnem.
Dofinansowanie UE: 360 463,59 zł

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0177/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 423 941,56 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 964,63 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mrągowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, d) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Kosewie, Szkole Podstawowej w Marcinkowie.
Dofinansowanie UE: 360 350,32 zł

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0178/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "" Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 421 836,25 zł w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: ok. 3 200 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mragowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 12 nauczycieli (10K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Bożem, Szkole Podstawowej w Szestnie.
Dofinansowanie UE: 358 282,01 zł

Nazwa projektu: Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0176/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 285 492,68 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 14 800,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: ok. 4 tys. zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 60 ucz. (30K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 10 nauczycieli (8K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 8 (7K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Łęgowie.
Dofinansowanie UE: 242 668,77 zł
PL EN+