Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

Logo UE Podlaskie

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0372/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 31.08.2023 56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 7 nauczycieli (6K; 1M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 78 osób tj. 8 nauczycieli (7K;1M), 70 uczniów (35K; 35M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną: zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; stypendia naukowe dla uczniów zdolnych; szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy; działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 266 940,97 zł

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0371/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 31.08.2023 56 uczniów (28K i 28M) ze Szkoły Podstawowej w Szumowie, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 5 nauczycieli (5K; 0M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 126 osób tj. 6 nauczycieli (6K;0M), 120 uczniów (60K; 60M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną: zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; stypendia naukowe dla uczniów zdolnych; szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy; działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 360 157,72 zł

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0374/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 31.08.2023 120 uczniów (60K i 60M) ze Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach- Kossakach, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 9 nauczycieli (7K; 2M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 160 osób tj. 10 nauczycieli (8K;2M), 150 uczniów (75K; 75M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną: zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; stypendia naukowe dla uczniów zdolnych; szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy; działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 363 428,33 zł

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi
Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0373/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Celem projektu jest do 31.08.2023 72 uczniów (36K i 36M) ze Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz Szkoły Podstawowej w Kołomyi, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 9 nauczycieli (7K; 2M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 100 osób tj. 10 nauczycieli (8K;2M), 90 uczniów (45K; 45M), szkół podstawowych z województwa podlaskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną: zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; stypendia naukowe dla uczniów zdolnych; szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy; działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 352676,54 zł

PL EN+