Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Mazowieckie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Białołęka stawia na kompetencje
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j554/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Białołęka stawia na kompetencje” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (SP31), Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego (SP110) oraz Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego (SP356) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 513 024,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 51 500,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP31, SP110 i SP356.) oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (naucz.) (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 410 419,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język obcy
4. Zajęcia indwidualizacyjne
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
6. Pokaz Naukowy
7. Laboratorium naukowe
8. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Zostań Mistrzem Kompetencji
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j553/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Zostań Mistrzem Kompetencji” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi (SP314), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera (SP342) oraz Szkoła Podstawowa zOddziałami Integracyjnymi nr 344 (SP344) w okresie VII.2023 – XII.2023. Wartość projektu: 519 966,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 065,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP314, SP342 i SP344 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj.mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 415 973,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Laboratorium kodowania
3. Zajęcia indwidualizacyjne
4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
5. Pokaz Naukowy
6. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j552/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej (SP112), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego (SP154) oraz Szkoła Podstawowa Nr 361 im. Papcia Chmiela (SP361) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 514 129,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 51 500,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP112, SP154 i SP361 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 411 303,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język obcy
4. Laboratorium kodowania
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
6. Pokaz Naukowy
7. Laboratorium naukowe
8. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j556/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa Nr 366 im. Jana Pawła II(SP366), Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” (SP368) oraz CLXV Liceum Ogólnokształcące (LO165) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 519 465,63 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 455,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP366, SP368 i LO165 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 415 572,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Język obcy
3. Laboratorium kodowania
4. Zajęcia indwidualizacyjne
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
6. Pokaz Naukowy
7. Laboratorium naukowe
8. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Kompetencje na start!
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j555/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Kompetencje na start!” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego (SP231), Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego (SP257) oraz Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie (SP355) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 518 099,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 000,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP231, SP257 i SP335 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 414 479,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Laboratorium kodowania
4. Zajęcia indwidualizacyjne
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
6. Pokaz Naukowy
7. Laboratorium naukowe
8. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Gminie Żabia Wola
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j565/23
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji w Gminie Żabia Wola” jest realizowany przezGminę Żabia Wola, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie (SPJ), Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie (SPO) oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach (SPS) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 519 815,75 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 52 000,00 zł (ponad 10%).
Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SPJ, SPO i SPS Gminy Żabia Wola (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.
Dofinansowanie UE: 415 852,60 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język obcy
4. Zajęcia indwidualizacyjne
5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
6. Pokaz Naukowy
7. Laboratorium naukowe
8. Robotyka
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

PL EN+