Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
 • Phone+48 516 037 585 
 •  

UE logo lubelskie

Nazwa projektu: Akademia Przyszłości w Gminie Sułów
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt pt.” Akademia Przyszłości w Gminie Sułów” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Sułów, w okresie I.2024–XII.2025. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Sułów (woj. lubelskie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej: Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Sułowie, Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.

Cel główny projektu: Od 01.01.2024 do 31.12.2025 48 uczniów (ucz.) (24K;24M) znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej ze szkół podstawowych Gminy Sułów (woj.lubelskie) rozwinie kompetencje, umiejętności, uzdolnienia, zainteresowania uczniów poza edukacją formalną.

Wartość projektu: 299 925,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 269 925,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. STEM - zajęcia w formie warsztatów rozwijające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: nauka(S), technologia(T), inżynieria(E) i matematyka(M).
 2. Umiejętności poznawcze - warsztaty, nastawione na rozwój kompetencji społecznych, uczenia się i komunikacji.
 3. Językowe zajęcia grupowe - zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w językach obcych.
 4. Sportowe zajęcia grupowe nastawione na aktywny rozwój w ramach grupowych dyscyplin sportowych.
 5. Artystyczne warsztaty rozwijające zainteresowania w obszarze plastyki, muzyki i teatru.
 6. Laboratorium Naukowe - warsztaty, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji.
 7. Pokazy naukowe, których celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką.
 8. Zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą:
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Zoom Natury w Janowie Lubelskim.
 • Podziemia kredowe - Chełm.
 • Iluzja na wesoło - Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji.
 • Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji w Wojciechowie koło Nałęczowa.
PL EN+