Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0021/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Trampolina wiedzy” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera (Lider) a Gminą Oleśnica (Partner), w okresie IX.2016–VI.2017. Projektem objętych jest 6 szkół podstawowych z Gminy Oleśnica (ZIT WrOF). W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Jedną z sześciu szkół objętych projektem jest Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica. Projekt jest komplementarny z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach przedmiotowego naboru gdyż jest: 1. adresowany do tej samej grupy docelowej- uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej, która w wyniku reformy edukacji od IX.2017 obejmuje edukacja uczniów wygasającego gimnazjum, 2. realizowany na tym samym terytorium- Gmina Oleśnica, 3. zakłada intensyfikację działań na terenie jednej z największych szkół w gminie, rozszerzenie grupy docelowej o uczniów gimnazjum i o kolejne roczniki nie objęte zakończonym projektem. W związku z czym jego realizacja zapewni kontynuację podnoszenia jakości kształcenia na terenie ZIF WrOF, co przyczyni się do zminimalizowania wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii ZIT WrOF.
Dofinansowanie UE: 338 493,98 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+