Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

Projekt „Między nami jest chemia – cykl zajęć edukacyjnych” realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera przy współpracy z Zarządem Powiatu Poznańskiego. Projekt składał się z dwóch etapów;

I ETAP – ZAJĘCIA EDUKACYJNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH klas IV-VII

 

W ramach projektu odbyły się dwie lekcji przyrody (2 x 45min) w 5 szkołach z terenu powiatu poznańskiego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych edukatorów w formie interaktywnego pokazu chemicznego, zachęcając tym samym uczniów do samodzielnego eksperymentowania. Zajęcia podzielone zostały na:

  • część teoretyczną stanowiącą wprowadzenie do tematu połączoną z prezentacją widowiskowych eksperymentów;
  • część praktyczną, podczas której uczniowie samodzielnie będą wykonywać eksperymenty z wykorzystaniem odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego.

Uczniowie dowiedzieli się, które substancje w kuchni mogą użyć do przeprowadzania doświadczeń, Pokazaliśmy jak wiele ciekawych eksperymentów można przeprowadzić w domowym laboratorium – „własnej kuchni”. Pozwoliło to połączyć wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych z wiedzą z życia codziennego, którą posiadają już uczniowie, co czyni proces nauki zdecydowanie bardziej efektywnym. Lekcje zakończyły się podsumowaniem omówionych tematów, zdobytej wiedzy i zaproszeniem uczniów do udziału w konkursie.

II ETAP - KONKURS NA NAJCIEKAWSZY EKSPERYMENT CHEMICZNY

Konkurs został ogłoszony na profilu fundacji na portalu społecznościowym oraz informację rozesłano również rozesłana do dyrekcji i nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć opis doświadczenia chemicznego, które ich rówieśnicy mogliby wykonać z wykorzystaniem odczynników dostępnych w kuchni. Opis doświadczenia musiał zawierać informację o potrzebnym sprzęcie, odczynnikach, opis wykonania, obserwacje, wnioski i zdjęcia ukazujące kolejne etapy doświadczenia. Tak przygotowane instrukcje zostały zamieszczone na profilu fundacji na portalu społecznościowym. Na punktacje przygotowanych prac składała się ilość kliknięć „lubię to” oraz ocena koordynatora zadania.

W konkursie wpłynęło prac 14 prac, które zostały przedstawione w podsumowaniu (Pobierz)
Zwycięską pracą została praca Amelii ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu (praca nr 11)

 mnjch

 

PL EN+